Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Agencje zatrudnienia - współpraca

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia procesów rekrutacji

Jak wynika z badania z badania zrealizowanego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A co trzecia firma w Polsce miała w ostatnich miesiącach problem ze znalezieniem pracowników. Największy problem występował w zakresie zapotrzebowania na kadrę niższego (15,2%) oraz średniego szczebla (11,4%). Natomiast 4% pracodawców miało trudności ze znalezieniem kadry zarządzającej. Co istotne, częściej problemy z rekrutacją miały średnie i duże firmy – odpowiednio 45% i 46% w porównaniu do 30% małych przedsiębiorstw. Wiele firm zaczyna korzystać z pomocy agencji zatrudnienia. Warto odpowiednio się przygotować zanim podpiszemy umowę.

Profil uczestnika

Kierownicy i pracownicy działów hr, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia procesów rekrutacji i ich charakterystyka
  • Agencja Zatrudnienia
  • Pośrednictwo Pracy
  • Doradztwo Personalne
  • Poradnictwo Zawodowe
  • Praca Tymczasowa
  • Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia
 2. Rozpoczęciem współpracy– co należy sprawdzić i jak się zabezpieczyć
  • Jak znaleźć odpowiednią agencję ? : wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, doświadczenie i referencje, gwarancje i ubezpieczenia
  • Jak ustalić zasady współpracy?: proponowane sposoby współpracy (charakterystyka, częstotliwość, lokalizacje siedziby lub oddziałów, elastyczność funkcjonowania)
  • Jak skonstruować odpowiednią umowę?
  • Jak zrównoważyć ilości własnych pracowników i tych z Agencji Zatrudnienia?
 3. Agencje Pracy Tymczasowej
  • Pracownik tymczasowy
  • Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego
  • Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę – wady i zalety takich rozwiązań wpływające na pracodawcę użytkownika
  • Obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku
  • Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej
  • Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  • Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych
  • Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Odpowiedzialność Pracodawcy Użytkownika
  • Odpowiedzialność administracyjnoprawna
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
  • Kontrole inny organów ZUS, Straż Graniczna, Urząd Skarbowy
 5. Zatrudnianie cudzoziemców za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w świetle najnowszych zmian
  • Ustalenie jakich cudzoziemców organizacja potrzebuje
  • Zatrudnienie za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, a może samodzielne
  • Rodzaje dokumentów umożliwiających zatrudnienie
  • Wymogi dotyczące uzyskania oświadczenia o zatrudnieniu obcokrajowca z Urzędu Pracy
  • Zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę wydawanych przez Wojewodów
  • Wymogi spoczywające na pracodawcy zatrudniającego obcokrajowców.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły