Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Agencje zatrudnienia - współpraca

Wsparcie procesów rekrutacji - współpraca z agencjami

Każda agencja pracy tymczasowej powinna figurować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (na stronie www.kraz.praca.gov.pl) . Przed rozpoczęciem współpracy należy także sprawdzić, czy agencja jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej – jako że na nią spadnie odpowiedzialność za potencjalne szkody wyrządzone przez pracowników.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia procesów rekrutacji.

Profil uczestnika

Szkolenie dla firm korzystających z usług Agencji Pracy Tymczasowych (Agencji Zatrudnienia) lub zamierzających rozpocząć współpracę. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, HR, a także kadry zarządzającej.

Program szkolenia

 1. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia procesów rekrutacji i ich charakterystyka
  • Agencja Zatrudnienia
  • Pośrednictwo Pracy
  • Doradztwo Personalne
  • Poradnictwo Zawodowe
  • Praca Tymczasowa
  • Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia
 2. Rozpoczęciem współpracy– co należy sprawdzić i jak się zabezpieczyć
  • Jak znaleźć odpowiednią agencję ? : wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, doświadczenie i referencje, gwarancje i ubezpieczenia
  • Jak ustalić zasady współpracy?: proponowane sposoby współpracy (charakterystyka, częstotliwość, lokalizacje siedziby lub oddziałów, elastyczność funkcjonowania)
  • Jak skonstruować odpowiednią umowę?
  • Jak zrównoważyć ilości własnych pracowników i tych z Agencji Zatrudnienia?
 3. Agencje Pracy Tymczasowej
  • Pracownik tymczasowy
  • Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego
  • Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę – wady i zalety takich rozwiązań wpływające na pracodawcę użytkownika
  • Obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku
  • Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej
  • Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  • Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych
  • Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Odpowiedzialność Pracodawcy Użytkownika
  • Odpowiedzialność administracyjnoprawna
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
  • Kontrole inny organów ZUS, Straż Graniczna, Urząd Skarbowy
 5. Zatrudnianie cudzoziemców za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w świetle najnowszych zmian
  • Ustalenie jakich cudzoziemców organizacja potrzebuje
  • Zatrudnienie za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, a może samodzielne
  • Rodzaje dokumentów umożliwiających zatrudnienie
  • Wymogi dotyczące uzyskania oświadczenia o zatrudnieniu obcokrajowca z Urzędu Pracy
  • Zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę wydawanych przez Wojewodów
  • Wymogi spoczywające na pracodawcy zatrudniającego obcokrajowców.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 13.06.2019, Poznań
 • 26.06.2019, Warszawa
 • 16.07.2019, Wrocław
 • 05.08.2019, Gdańsk
 • 17.09.2019, Katowice
 • 19.09.2019, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (204.1 kB)

Zapytaj o szczegóły