Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Warsztaty dla rekruterów

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami rekrutacji i selekcji pracowników. Uczestnicy zapoznają się nowoczesnymi metodami doboru kandydatów odpowiadających potrzebom organizacji w oparciu
o sprawdzone i praktyczne procedury i narzędzia. Uczestnicy nauczą się prowadzić rozmowy rekrutacyjne
z wykorzystaniem wywiadu kompetencyjnego i behawioralnego. Dzięki nabyciu umiejętności profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia rozmowy uczestnicy szkolenia będą bardziej efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na spotkania rekrutacyjne, a spotkania te zaowocują pozyskaniem właściwych osób na właściwe stanowiska w organizacji.

Program szkolenia

 1. Rekrutacja a EMPLOYER BRANDING – budowanie profesjonalnego wizerunek pracodawcy na rynku
  • aktualna sytuacja na rynku pracy
  • co wpływa na markę pracodawcy?
  • cele i zadania EB
  • zewnętrzne i wewnętrzne narzędzia EB
  • pokolenie X, Y, Z
  • jak się komunikować z rynkiem?
 2. Wartości jakie firma ma do zaoferowania
 3. Rodzaje rekrutacji
  • rekrutacje wewnętrzne
  • rekrutacje zewnętrzne
  • rekrutacje ukryte
 4. Kogo szukam? Kogo nie szukam?
  • określenie wymagań stawianych nowym pracownikom, tj. kwalifikacje
   i umiejętności wymagane od kandydatów do pracy
  • opis stanowisk pracy, związane z nimi obowiązki, a także warunki pracy
   i płacy
  • opis kompetencji
  • profil osobowościowy - Plan Rodgera
  • dobór właściwej metody poszukiwania kandydatów do pracy
  • dobór właściwej metody przeprowadzenia procesu rekrutacji
 5. Idealne ogłoszenie – skuteczne i zgodne z prawem
 6. Analiza dokumentów aplikacyjnych – analiza, kryteria selekcji
 7. Rozmowa telefoniczna z kandydatem – pierwszy kontakt, dodatkowe informacje, a może rozmowa rekrutacyjna
 8. Selekcja właściwa -rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, interview
  • modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: wywiad kompetencyjny, wywiad behawioralny i inne
  • sposoby prowadzenia rozmów: rozmowy indywidualne, rozmowy grupowe, rozmowy według ustalonego wzorca, rozmowy swobodne
  • pytania do kandydatów – opracowanie przykładowych pytań, które powinny pojawić się podczas rekrutacji na wybrane przez uczestników stanowiska
  • etapy prowadzenia rozmów– wspólne wypracowanie i przećwiczenie poszczególnych etapów
 9. Dodatkowe narzędzia selekcji
  • testy: na inteligencje, osobowościowe, bazujące na wiedzy
  • zadania, symulacje
  • prezentacje
 10. Rekrutacja na stanowiska menedżerskie i nie tylko - specyfika Assessment Center i jego wpływ na wyniki selekcji
  • dobór uczestników, miejsca, wybór asesorów
  • wybór odpowiednich ćwiczeń
  • przeprowadzenie procesu
  • raport końcowy - analiza pracy i identyfikacja kryteriów (kompetencji)
 11. Podsumowanie procesu rekrutacji
  • wybór odpowiedniego kandydata
  • wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
  • sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
  • raport końcowy
 12. Exit Interview
  • przyczyny odejścia pracowników
  • czym jest exit interview?
  • przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy wyjściowej
  • opracowanie ankiet wyjściowych
  • analiza wyników
  • symulacje rozmów wyjściowych
 13. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 02-03.03.2020, Poznań
 • 10-11.03.2020, Wrocław
 • 18-19.03.2020, Gdańsk
 • 23-24.03.2020, Warszawa
 • 26-27.03.2020, Zielona Góra
 • 16-17.04.2020, Poznań
 • 21-22.04.2020, Katowice

Cena szkolenia

1290 PLN*/**,

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunche
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu