Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Umowy o dzieło - NOWE OBOWIĄZKI- ZUS

Umowy o dzieło – NOWE OBOWIĄZKI - ZUS

Głównym celem szkolenia jest omówienie zmiany, która weszła w życie od stycznia 2021 roku. Zmiana wprowadza obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Podczas szkolenia zostaną omówione także różnicę między umową o dzieło, a umową zlecenia.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za procesy personalne, pracowników działu HR i kadr.

Program szkolenia

 1. NOWY obowiązek informacyjny o zawartych UMOWACH O DZIEŁO
 2. Rodzaje umów o dzieło, które NIE ZOSTAJĄ OBJĘTE ZGŁOSZENIEM
 3. ZAKRES INFORMACJI przekazywanej do ZUS
 4. Omówienie WZORU ZGŁOSZENIA
 5. Prawa autorskie
  • osobiste i majątkowe
  • KORZYSTANIE (użytkowanie) praw autorskich a ZBYCIE (przeniesienie praw)
  • pola eksploatacji - czym są, jak prawidłowo określić
  • umowa z prawami autorskimi i bez praw
 6. Umowa o dzieło:
  • PRZEDMIOT UMOWY O DZIEŁO - zasady ustalania, najnowsze orzecznictwo SN i NSA
  • SPOSOBY USTALANIA WYNAGRODZENIA: ryczałtowe, kosztorysowe, od jednostki dzieła
  • zapłata WYNAGRODZENIACZĘŚCIOWEGO
  • KUP dla twórców: 50 % czy 20 %?
  • umowa z zagranicznym artystą
  • SKUTKI WADLIWEGO WYKONANIA DZIEŁA
  • ODSTĄPIENIE od umowy
 7. Ryzyko zakwestionowania umowy o dzieło przez ZUS
  • umowa o dzieło, a umowa zlecenie
  • KLUCZOWE ZAPISY W UMOWIE w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
  • procedura postępowania w trakcie kontroli ZUS; umotywowane zastrzeżenia do protokołu – argumenty, odwołanie od decyzji ZUS – argumenty
 8. Konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło
  • kwalifikacja jako umowy usługowej
  • objęcie wykonawcy ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
  • konieczność ponownego rozliczenia umowy: ustalenie wynagrodzenia i oskładkowanie na rzecz ZUS.
 9. Podsumowanie szkolenia- dyskusja

Metody szkoleniowe

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin

 • 02.02.2021, szkolenie online
 • 10.02.2021, szkolenie online
 • 22.02.2021, szkolenie online

Czas trwania

 • 2h + dyskusja

Cena szkolenia

290 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu – przesłane w wersji elektronicznej
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia przesłany w wersji elektronicznej

 

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na webinarium - podaj termin