Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Procesy personalne: oceny, szkolenia, ścieżki karier

Procesy personalne: oceny, szkolenia, rozwój

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy o narzędziach wykorzystywanych do kształtowania skutecznej polityki personalnej w organizacji. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące procesy: oceny okresowe, rozwój zawodowy – szkolenia pracowników oraz ścieżki karier z uwzględnieniem sukcesji
i zarządzania talentami.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za procesy personalne, pracowników działu HR i kadr.

Program szkolenia

 1. System oceniania i jego elementy
  • rodzaje ocen okresowych
  • cykl oceny okresowej
  • kryteria oceny i ich uzasadnienie
  • arkusze okresowej oceny – przykłady
  • przygotowanie do wdrożenia
  • przygotowanie do rozmowy oceniającej
  • prowadzenie rozmowy oceniającej
  • cele sporządzania oceny okresowej i korzyści dla organizacji i pracownika
 2. Rozwój zawodowy pracowników
  • strategie organizacji w zakresie rozwoju pracowników
  • proces szkolenia pracowników
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników
  • przygotowanie planów szkoleniowych
  • ocena efektywności szkoleń – model D. Kirkpatricka, model ROI
  • inne metody rozwoju kompetencji
 3. Ścieżki karier w organizacji
  • struktura organizacyjna
  • opisy stanowisk pracy
  • IPRZ, określenie drogi i kierunku awansu poszczególnych pracowników
  • tworzenie pionowych i poziomych ścieżek rozwoju
  • planowanie sukcesji
  • coaching i mentoring
  • zarządzanie talentami

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu