Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Zarządzanie w czasach kryzysu

Zarządzanie wynikami - poprawa efektywności organizacji

Wiele organizacji decyduje się na wprowadzanie zaawansowanych narzędzi zarządzania, ponosząc niebagatelne koszty. Często zdarza się, że mimo ciągłego doskonalenia rozwiązań organizacyjnych nie widać przełożenia na osiągane wyniki. Kluczowe bowiem jest nie tylko ustalanie ambitnych celów i określenie obszarów, które mają podlegać kontroli, ale przede wszystkim stawianie realnych i uzasadnionych celów oraz zachęcenie pracowników do przyjmowania odpowiedzialności za realizowane działania.  

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, a także osób zarządzających wynikami organizacji.

Program szkolenia

 1. Czym jest efektywność organizacji
  • w jaki sposób zapewnić zadowalające wyniki organizacji?
  • czy zarządzanie efektywnością jest możliwe?
  • podejścia do oceny efektywności organizacji
  • co powinny zawierać raporty dotyczące wyników organizacji?
  • bariery wzrostu a efektywność
 2. Od wyznaczania celów po kontrolę w organizacji
  • jak wyznaczać realne cele?
  • rodzaje kontroli
  • jak powinna przebiegać kontrola?
  • narzędzia planowania i kontroli
 3. Diagnoza dysfunkcji w organizacji
  • rodzaje dysfunkcji
  • skąd czerpać informacje o dysfunkcjach w organizacji
  • jak interpretować dane z raportów i rozmów z pracownikami
 4. Zintegrowane podejście do zarządzania wynikami organizacji
  • analiza interesariuszy jako podstawa budowy systemu zarządzania wynikami
  • jak mierzyć kluczowe obszary działania organizacji – zintegrowana perspektywa
  • interpretacja wyników pomiaru efektywności
  • rodzaje mierników efektywności – warsztaty projektowania mierników
 5. Wykorzystanie doświadczeń dla poprawy efektywności – uczenie się z odniesionych sukcesów i porażek
  • doskonalenie organizacji zgodnie z cyklem Deminga
  • wykrywanie porażki i analiza jej przyczyn
  • dlaczego tak trudno wycofać się ze złych projektów?
 6. Zarządzanie wynikami organizacji a czynnik ludzki
  • style decyzyjne a zarządzanie efektywnością
  • pułapki w podejmowaniu decyzji
  • cele które motywują członków organizacji
 7. Wdrażanie systemu zarządzania wynikami
  • opór wobec zmian to naturalna reakcja!
  • jak pracownicy reagują na zmianę: innowatorzy vs maruderzy
  • pomiar oporu wobec zmian i jego pokonywanie: analiza pola sił i karta zaangażowania pracowników
  • etapy zarządzania zmianą: model zrównoważonego zarządzania zmianą
  • budowanie kultury organizacji zorientowanej na wyniki 

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • studia przypadku
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły