Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Zarządzanie strategiczne

Strategia, misja i wizja organizacji

W teorii wszystkie osoby zarządzające wiedzą, że strategia jest ważna i należy ją mieć. W praktyce wygląda to różnie. Czasem organizacje nie definiują w formalny sposób swoich strategii i tylko nieliczna grupa menedżerów najwyższego szczebla ma pewną, nie do końca zdefiniowaną koncepcję działania, ale ukrytą we własnej głowie. Czasem strategia jest obszernym dokumentem, opracowanym przez lub przy udziale konsultantów zewnętrznych, który z pieczołowitością został ukryty w sejfie, aby nie komplikować codziennych działań organizacji. Czasem strategia jest wzorcowa, co oznacza, że w sposób zwięzły i spójny prezentuje podstawowe wybory strategiczne dzisiaj i koncepcję przyszłości organizacji, wszystkim istotnym partnerom. Wiemy, że właściwie sformułowana, wdrożona oraz aktualizowana strategia potrafi zapewnić organizacji sukces zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. 

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady tworzenia przejrzystej i spójnej strategii organizacji, uwzględniającej jej kluczowe komponenty. Szkolenie dostarczy wiedzy dotyczącej etapów zarządzania strategicznego oraz wybranych narzędzi umożliwiających podejmowanie właściwych wyborów strategicznych oraz skutecznego wprowadzania strategii w życie po jej zatwierdzeniu.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej.

Program szkolenia

 1. Strategia organizacji
  • definicje strategii
  • podstawowe komponenty strategii
  • odpowiedzialność za strategię - wyzwanie dla liderów
 2. Misja i wizja
  • cechy dobrze sformułowanej misji oraz wizji
  • wyzwania związane z tworzeniem misji oraz wizji
 3. Strategia rozwoju
  • relacja między misją a strategią rozwoju
  • podstawowe kierunki rozwoju - dywersyfikacja a dezinwestycje
  • określenie priorytetów inwestycyjnych - metody portfelowe (macierz BCG i GE)
 4. Strategia konkurencji
  • relacje między strategią rozwoju a strategią konkurencji
  • opcje radzenia sobie z konkurencją - konfrontacja, nisza, unikanie, kooperacja
  • wymiary zakresu konkurowania - rynek, produkt, technologia
  • przewaga konkurencyjna w ujęciu pozycyjnym i zasobowym
 5. Definiowanie strategii - proces i jego etapy
  • identyfikacja szans i zagrożeń: analiza PEST i ocena atrakcyjności sektora
  • identyfikacja silnych i słabych stron: benchmarking, analiza KCS i analiza grzebieniowa
  • podstawowe wybory strategiczne
 6. Definiowanie strategii organizacji w praktyce: studium przypadku

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • studia przypadku
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły