Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Działalność socjalna w firmie, a problematyka ochrony danych osobowych

Działalność socjalna, a problematyka danych osobowych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych, szczególnie danych wrażliwych przy ustalaniu świadczeń socjalnych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac, przedstawicieli załóg ZFŚS.

Program szkolenia

 1. Ustawa o ZFŚS
  • działalność socjalna
  • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 2. Obowiązek tworzenia ZFŚS - zwolnienia od powinności socjalnych
 3. Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie odpisów na ZFŚS lub niewłaściwe wydawanie środków z ZFŚS
 4. Zasady i kryteria przeznaczania środków z ZFŚS
 5. Regulamin korzystania z ZFŚS
 6. Wspólna działalność socjalna pracodawców – umowa
 7. Zakres danych osobowych, których może wymagać pracodawca od pracownika w związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS
 8. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych:
  • zwykłych
  • wrażliwych
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • zachowania celu
  • merytorycznej poprawności
  • adekwatności
 10. Udostępnianie danych osobowych
 11. Powierzenie przetwarzania danych
  • umowa powierzenia
 12. „Kadrowe” zbiory danych przetwarzane przez pracodawcę - problem rejestracji
 13. Kontrole przeprowadzane przez GIODO - najczęściej powtarzające się uchybienia
 14. Możliwość weryfikacji przez pracodawcę informacji od których uzależnione są świadczenia
  • czy pracownik ma obowiązek dokumentowania swojej sytuacji materialno-bytowej?
  • czy pracodawca może żądać od pracownika wglądu do zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, w związku ze świadczeniami z ZFŚS?
 15. Praktyczne zagadnienia i wybrane orzecznictwo

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły