Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Czas pracy - planowanie i rozliczanie

Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne

Wymiar czasu pracy w 2018 r. wyliczony zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika pełnoetatowego jest o 8 godzin (jeden dzień roboczy) wyższy niż w 2017 r. Łączna ilość dni i godzin pracujących w 2018 r. to odpowiednio 251 oraz 2008. W 2018 r. jedno święto – 6 stycznia 2018 r.– wypada w sobotę. W związku z tym pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 Kodeksu pracy, do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), jednego dodatkowego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym obejmującym występowanie tego święta.

Głównym celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do planowania, rozliczania czasu pracy oraz wybór najkorzystniejszych rozwiązań dla organizacji dotyczących czasu pracy.

Szkolenie prowadzone przez praktyka rozliczającego różne systemy, rozkłady czasów pracy w oparciu
o przygotowane ćwiczenia. W szkoleniu mogą być także wykorzystywane przykłady zaprezentowane przez uczestników szkolenia (omówienie i wybór najlepszych rozwiązań).
 

 

Profil uczestnika

Kierownicy i pracownicy działów kadr i płac, osoby planujące i realizujące harmonogramy pracy.

Program szkolenia

 1. Czas pracy w 2018
  • wymiar czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
  • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
  • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe
 2. Okresy odpoczynku
  • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
  • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować
 3. Harmonogramy pracy
  • planowanie harmonogramów
  • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
  • tworzenie haromonogramów dla części okresu rozliczeniowego
 4. Ewidencja czasu pracy
  • czym jest ewidencja czasu pracy?
  • wyjścia prywatne i służbowe
  • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych - NOWOŚĆ
  • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców - NOWOŚĆ
 5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
  • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
  • rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
 6. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania
  • uprawnienia pracowników
  • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
 7. Podróż służbowa
  • rozliczanie podróży służbowych w Polsce
  • delegacje zagraniczne
  • metody naliczania i rozliczania delegacji
  • ryczałt
 8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty
 10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych
  • normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
  • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
  • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.08.2018, Katowice
 • 12.09.2018, Warszawa
 • 13.09.2018, Poznań
 • 14.09.2018, Gdańsk
 • 18.09.2018, Wrocław
 • 11.10.2018, Zielona Góra

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie.                                                  Justyna Polmo Łomianki S.A.

Przystępne i pomocne w pracy zawodowej.                                   Jolanta Wojskowa Akademia Techniczna

Szkolenie prowadzone w jasny sposób. Trener z chęcią odpowiadał na zadawane pytania.  Paulina Polmo Łomianki S.A.

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu