Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Absencja chorobowa pracowników

Absencja chorobowa pracowników

Absencja chorobowa pracownika, czyli czasowa niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych jest zjawiskiem policzalnym. Zarządzanie absencjami jest procesem długookresowym i ciągłym, który jest realizowany przez pracowników działu kadr, działu finansowego, oraz innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa we współpracy z kadrą kierowniczą. Firmy które wprowadzają plan minimalizacji absencji chorobowej muszą pamiętać, aby ustalić na początku akceptowalny roczny poziom wskaźnika absencji swoich pracowników.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem zarządzania absencją chorobową w firmie, jej rodzajami oraz zasadami kontroli zwolnień lekarskich.

 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i HR

Program szkolenia

 1. Absencja pracowników, a COVID 19
  • Odmowa wykonywania pracy określona w Kodeksie Pracy
  • Odmowa wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużyciu tego uprawnienia
  • Obowiązki pracownika wobec pracodawcy
  • Uprawnienia pracownika
 2. Absencja chorobowa pracowników
  • Rodzaje absencji pracowniczej
 3. Co wpływa na kształtowanie absencji pracowniczej
  • Identyfikacja przyczyn absencji i obszarów krytycznych
  • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
 4. Sposoby mierzenia/monitorowania absencji chorobowej
  • Metody pomiaru i wskaźniki
  • Ewaluacja pomiar wskaźników średnio i długookresowych
 5. Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
  • Rola działu personalnego w procesie zarządzania absencją chorobową
  • Ocena i monitorowanie absencji chorobowej
  • Kryteria doboru narzędzi zarządzania i metod pomiaru absencji chorobowej w organizacji
 6. Sposoby na zmniejszenie absencji chorobowej
  • Kontrola zwolnień lekarskich – jak je przeprowadzać, co możemy a czego nie możemy
 7. Przygotowanie do wdrożenia zarządzania absencją chorobową pracowników

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 15.01.2021, szkolenie online
 • 26.02.2021, Katowice
 • 26.02.2021, szkolenie online
 • 10.03.2021, Poznań
 • 10.03.2021, szkolenie online
 • 28.04.2021, Wrocław
 • 28.04.2021, szkolenie online
 • 19.05.2021, Gdańsk
 • 19.05.2021, szkolenie online
 • 02.06.2021, Warszawa
 • 02.06.2021, szkolenie online
 • 13.07.2021, Zielona Góra

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena szkolenia stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu