Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Absencja chorobowa pracowników

Absencja chorobowa pracowników

Absencja chorobowa pracownika, czyli czasowa niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych jest zjawiskiem policzalnym. Zarządzanie absencjami jest procesem długookresowym i ciągłym, który jest realizowany przez pracowników działu kadr, działu finansowego, oraz innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa we współpracy z kadrą kierowniczą. Firmy które wprowadzają plan minimalizacji absencji chorobowej muszą pamiętać, aby ustalić na początku akceptowalny roczny poziom wskaźnika absencji swoich pracowników.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem zarządzania absencją chorobową w firmie, jej rodzajami oraz zasadami kontroli zwolnień lekarskich.

 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i HR

Program szkolenia

 1. Absencja chorobowa pracowników
  • Rodzaje absencji chorobowej
 2. Czynniki wpływające na kształtowanie absencji w przedsiębiorstwie
 3. Sposoby mierzenia/monitorowania absencji chorobowej
  • Metody pomiaru i wskaźniki
  • Ewaluacja i pomiar wskaźników i ich interpretacja
 4. Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
 5. Sposoby na zmniejszenie absencji chorobowej
  • Identyfikacja przyczyn absencji i obszarów krytycznych
  • Kryteria doboru narzędzi zarządzania i metod pomiaru absencji chorobowej w organizacji
  • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
  • Kontrola zwolnień lekarskich – jak je przeprowadzać, co możemy a czego nie możemy
 6. Przygotowanie do wdrożenia zarządzania absencją chorobową pracowników

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 18.10.2019, Warszawa
 • 22.10.2019, Wrocław
 • 23.10.2019, Poznań
 • 28.10.2019, Katowice
 • 14.11.2019, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Zapytaj o szczegóły