Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego - zmiany

Świadczenia pieniężne na czas choroby i macierzyństwa - ZMIANY

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny rachunek składkowy, na który będzie dokonywał przelewu łącznie na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac i księgowości

Program szkolenia

 1. NOWE DRUKI: Z-15A i Z-15B
 2. Nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS – 1 STYCZNIA 2018 r.
 3. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, okres wyczekiwania
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
  • zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich: wystawianie e-ZLA przez lekarza, przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek, przekazanie dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego przez ZUS
  • wysokość świadczeń chorobowych, przypadki, w których świadczenia przysługują w wysokości 100%, obniżanie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia, wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika, szczególne przypadki ustalania wysokości zasiłku, gdy niezdolność do pracy trwa na przełomie roku
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
  • ZMIANY 2017  w zakresie wymiaru zasiłków, a także wynagrodzenia chorobowego
 4. Uprawnienia rodzicielskie: zasiłek macierzyński:
  • z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie - za okres urlopu "podstawowego", urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, wymiary poszczególnych urlopów i warunki ich udzielania
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego, a ubezpieczony ojciec dziecka skorzystać z tego zasiłku, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców dziecka, podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%, a w których nie ulega wyrównaniu
  • zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami
  • zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • zasiłek dla ojca gdy matki dziecka ubezpieczona lub nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskieg
  • likwidacja urlopów dodatkowych, możliwość odroczenia urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
  • wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach
 5. Świadczenie opiekuńcze
 6. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
 7. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.08.2018, Katowice
 • 11.09.2018, Poznań
 • 14.09.2018, Warszawa
 • 18.09.2018, Wrocław
 • 24.09.2018, Gdańsk

Opinie uczestników szkoleń

Z przyjemnością słuchało się wykładowcy. Polecam innym osobom.

                                                                       Wioletta Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Trener bardzo dobrze przygotowana do tematu szkolenia. Potrafiła odpowiedzieć na każde pytanie. Widać zaangażowanie z jej strony, a wieloletnie doświadczenie pozwoliło na bazie przykładów dokładnie wytłumaczyć poruszany problem.

                                                                       Paula Agencja Ochrony Osób i Mienia

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularze rezerwacji miejsca na szkoleniu