Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Rozliczanie projektów w ramach POIiŚ

Rozliczanie projektów w ramach POIiŚ

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami rozliczania projektów w ramach POIiŚ.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób rozliczających projekty w ramach POIiŚ.

Program szkolenia

 1. Przedstawienie głównych zasad i założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 2. Dokumenty związane z kwalifikowaniem wydatków POIiŚ  – zasady ich stosowania i obowiązywania
 3. Zasady kwalifikowania wydatków w POIiŚ
 4. Kwalifikowalność  wydatków:  przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, nabycie nieruchomości, roboty budowalne, działania informacyjne i poromocyjne
 5. Kwalifikowalność podatku VAT
 6. Praktyczne zastosowanie zasad kwalifikowalności np. jakie koszty warto rozliczyć w ramach programu
 7. Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność w systemie POIiŚ
 8. Zasady przygotowania załączników do wniosku o płatność
 9. Opisy do dokumentów księgowych przedstawionych we wnioskach o płatność
 10. Rola i znaczenie wydatków ponoszonych przez beneficjentów deklarowanych w prawidłowych wnioskach o płatność w systemie wdrażania

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły