Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ustawa o działalności leczniczej

Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę –ustawa o działalności leczniczej

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z procesem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę bez konieczności likwidacji zakładu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z konsekwencjami i skutkami prawnymi przekształcenia, a także poznają podstawowe różnice funkcjonowania szpitali oraz innych podmiotów w formie zakładu opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

Program szkolenia

 1. Główne kierunki zmian w Ustawie o działalności leczniczej
 2. Formy wykonywania działalności leczniczej
 3. SP ZOZ w Ustawie o działalności leczniczej oraz Ustawie o ZOZ
 4. Możliwość przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową
 5. Etapy przekształcenia:
  • wskaźnik zadłużenia
  • kwestionariusz dla SP ZOZ
  • akt przekształcenia
 6. Zobowiązania i wierzytelności SP ZOZ przekształconego w spółkę
 7. Przekształcenie jednego lub więcej SP ZOZ mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę
 8. Mechanizmy wsparcia spółek powstałych z przekształcenia SP ZOZ

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły