Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY. a COVID-19 - konsekwencje dla pracodawcy

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy, oraz wpływy obecnej sytyacji związanej z COVID -19 na procesy kadrowe.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. KWARANTANNA -wymogi sanitarne oraz BHP podczas wykonywania pracy w obliczu COVID-19: wymagania nałożone na pracodawców w przypadku objęcia zakładu obowiązkiem kwarantanny
 2. Możliwość ODMOWY WYKONYWANIA PRACY określonej w Kodeksie Pracy
  • Możliwości odmowy wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużyciu tego uprawnienia
 3. DOKUMENTACJA KADROWA, a COVID 19
  • Dokumentowanie badan profilaktycznych - do kiedy trzeba przeprowadzić ZAWIESZONE BADANIA OKRESOWE?
  • BADANIA OD POPRZEDNIEGO PRACODAWCY w razie przyjęcia nowego pracownika bez badań wstępnych
  • Orzeczenie dotyczące badania wstępnego lub kontrolnego wydanego w ramach e-wizyty oraz wydanego przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy
  • Tworzenie „podczęści” na badania i szkolenia po epidemii Covid-19
  • Dokumentowanie uprawnienia pracownika do PODWYŻSZONEJ KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ, zgodnie ze stanowiskami MRPiPS w tym: jakich potrąceń to dotyczy, a które potrącenia są dokonywane na dotychczasowych zasadach?, czy można żądać udokumentowania danych o członkach rodziny i ich sytuacji?, jakie są dodatkowe obowiązki pracodawcy wynikające z wykładni UODO? w jakiej części dokumentacji pracowniczej przechowywać wymagane oświadczenia?
  • Zasady dołączania dokumentów elektronicznych do papierowych akt osobowych i do pozostałej dokumentacji pracowniczej
 4. Czas pracy w 2020 roku, a COVID -19
  • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
  • PRACA ZDALNA: planowanie i rozliczanie pracy zdalnej, rejestracja czasu pracy, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, mienie powierzone, itd.
 5. NOWE zasady prowadzenia monitoringu pracowników
  • Dopuszczalne formy monitoringu
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
 6. Urlopy, a COVID-19
  • Uprawnienie pracodawcy DO DECYDOWANIA O TERMINIE WYKORZYSTANIA URLOPU wypoczynkowego
  • Kategorie pracowników, KTÓRYM TRZEBA UDZIELIĆ URLOPU w terminie przez nich wskazanym
  • Łączenie korzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia
 7. OPIEKA - uprawnienia pracowników w zakresie opieki: uprawnienia dotyczące opieki nad dziećmi, możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
 8. ZMIANY w warunkach zatrudnienia pracownika:
  • Zasady wręczania pracownikom porozumień i wypowiedzeń zmieniających – czy można to zrobić e-mailem?
  • Pracownik nie przyjmuje wypowiedzenia zmieniającego, czy należy mu się odprawa?
  • Kryteria doboru pracowników do zwolnienia, zgodnie z orzecznictwem sądów pracy i wykładnią
  • Jakie obowiązki trzeba spełnić, gdy wypowiedzenie jest wręczane stacjonarnie, a jakie gdy jest wręczane zdalnie?
 9. Świadectwo pracy
  • Jakie dodatkowe informacje wpisać w świadectwie pracy?
  • Jak i w jakim terminie poprawnie doręczyć świadectwo pracy?
  • Jaki dokument wydać wraz ze świadectwem pracy?
 10. PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE – co nowego?
 11. POMOC PRACODAWCOM od Państwa: postojowe, ZUS, wynagrodzenia
 12. TARCZA 6.0 dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 18.01.2021, Gdańsk
 • 18.01.2021, szkolenie online
 • 22.02.2021, Warszawa
 • 22.02.2021, szkolenie online
 • 09.03.2021, Zielona Góra
 • 09.03.2021, szkolenie online
 • 16.04.2021, Katowice
 • 16.04.2021, szkolenie online
 • 24.05.2021, Poznań
 • 24.05.2021, szkolenie online
 • 16.06.2021, Wrocław
 • 16.06.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online (wystarczy laptop z dostępem do internetu lub komputer z głośnikami i dostępem do internetu)
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu