Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY - Zmiany 2019

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
  • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
  • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
  • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
  • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
 2. Rozwiązanie stosunku pracy
  • Wypowiedzenie umowy
  • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Świadectwo pracy, referencje
 3. Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika, uprawnienia dla pracodawcy
 4. NOWE przepisy prawo pracy obowiązujące od 2019 roku
  • WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
  • PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH
  • PRZECHOWYWANIE AKT OSOBOWYCH
 5. Czas pracy w 2019 roku – wybrane zagadnienia
  • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • Nowe obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 6. Urlopy
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Urlopy pracowników – rodziców: kluczowe informacje
 7. Praca kobiet w ciąży
  • Przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy
  • Wykaz prac wzbronionych
 8. Pracownicze programy kapitałowe –– NOWOŚĆ
 9. RODO i jego wpływ na procesy kadrowe
 10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • Klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
  • Czas pracy pracownika szkolonego
 11. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 12. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
  • Tryb nakładania kar porządkowych
  • Odpowiedzialność materialna
  • Szkoda wyrządzona pracodawcy
  • Egzekwowanie odszkodowania od pracownika
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.06.2019, Poznań
 • 16.07.2019, Wrocław
 • 18.07.2019, Gdańsk
 • 19.07.2019, Warszawa
 • 22.07.2019, Warszawa
 • 24.07.2019, Katowice
 • 22.08.2019, Zielona Góra

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (204.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu