Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY - Zmiany 2019

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
  • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
  • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
  • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
  • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
 2. Wsparcie zatrudnienia - Zatrudnianie cudzoziemców – Podsumowanie zmian 2018
  • Zezwolenia na pracę ZMIANY 2018, w tym zezwolenia sezonowe
  • Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.
  • Współpraca z agencjami – na co zwracać szczególną uwagę?
 3. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe
  • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
  • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
  • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
  • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
  • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
  • RODO – a ZFŚS
 4. Czas pracy w 2018 roku – wybrane zagadnienia
  • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • Nowe obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 5. Urlopy
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Urlopy pracowników – rodziców: kluczowe informacje
 6. Praca kobiet w ciąży
  • Nowe przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy
  • Zmiany w zakresie wykazu pracy wzbronionych
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • Klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
  • Czas pracy pracownika szkolonego
 8. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 9. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
  • Tryb nakładania kar porządkowych
  • Odpowiedzialność materialna
  • Szkoda wyrządzona pracodawcy
  • Egzekwowanie odszkodowania od pracownika
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 
 10. Nowy wiek emerytalny, a stosowanie przepisów o ochronie przedemerytalnej
 11. Rozwiązanie stosunku pracy
  • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
  • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
  • Wypowiedzenie umowy
  • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Świadectwo pracy, referencje
 12. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych - NOWOŚĆ

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 19.12.2018, Katowice
 • 20.12.2018, Poznań
 • 15.01.2019, Zielona Góra
 • 16.01.2019, Warszawa
 • 24.01.2019, Gdańsk
 • 25.01.2019, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu