Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » PRAWO PRACY - a COVID-19- konsekwencje dla pracodawcy WEBINARI

PRAWO PRACY - a COVID-19- konsekwencje dla pracodawcy WEBINARIUM

Głównym celem webinarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy w 2020  w obliczu koronowirusa i wpływu nowej sytuacji na relacje w firmie. Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawcy i osób decydujących o organizacji pracy z uprawnieniami jakie posiadają i jakie obowiązki nadal spoczywają na pracownikach.  Na szkoleniu będą omawiane aktualne rządowe propozycje wsparcia dla firm.

Wykładowca jest byłym Inspektorem Pracy oraz byłym pracownikiem Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za procesy personalne, pracowników działu HR i kadr.

Program szkolenia

 • SZKOLENIA BHP w czasach COVID-19
 • BADANIA OKRESOWE w czasach COVID-19
 • KWARANTANNA -wymogi sanitarne oraz BHP podczas wykonywania pracy w obliczu COVID-19: wymagania nałożone na pracodawców w przypadku objęcia zakładu obowiązkiem kwarantanny
 • Powroty z DELEGACJI PRACOWNIKÓW przebywających w strefach zagrożenia: możliwości odmowy wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużyciu tego uprawnienia
 • Możliwość ODMOWY WYKONYWANIA PRACY określonej w Kodeksie Pracy
 • OPIEKA - uprawnienia pracowników w zakresie opieki: uprawnienia dotyczące opieki nad dziećmi, możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
 • PRACA ZDALNA: planowanie i rozliczanie pracy zdalnej, rejestracja czasu pracy, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, mienie powierzone, itd.
 • KARANIE pracowników w przypadku nieprawidłowego świadczenia pracy
 • POMOC PRACODAWCOM od Państwa: postojowe, ZUS, wynagrodzenia
 • Procedura składania i realizacji świadczeń z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
 • ZMIANY W UMOWACH Z PRACOWNIKAMI : porozumienia, wypowiedzenia oraz rozwiązania umów bez wypowiedzenia
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy i związków zawodowych podczas zagrożenia związanego z COVID-19

Metody szkoleniowe

 • webinarium - przekaz audio i wideo
 • mini-wykład prowadzony przez byłego inspektora pracy
 • prezentacja
 • sesja pytań

Termin

 • 28.05.2020, godzina 8:00-10:30 - brak wolnych miejsc
 • 28.05.2020, godziana 13:30-16:00
 • 03.06.2020, godzina 12:00-14:30
 • 05.06.2020, godzina 9:00-11:30

Cena szkolenia

250 PLN*

Cena obejmuje:

 • materiały autorskie, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na webinarium - podaj termin