Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia w sektorze publicznym

Pracownicze Plany Kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia w sektorze publicznym

Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracodawców oraz pracowników z sektora finansów publicznych zaczną obowiązywać szczególne przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK). Szkolenie ułatwi sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i da odpowiedź na wiele nurtujących pytań dotyczących PPK.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane zarówno do kierownictwa ja i do płac, pracowników działów księgowości jak również pozostałych pracowników z sektora finansów publicznych zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Program szkolenia

1. Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • o Podstawy prawne tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych o Osoby zatrudnione

2. Prawa i obowiązki sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników

 • o Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK 
 • o Zawieranie umów PPK o Umowa o zarządzenie PPK 
 • o Umowa o prowadzenie PPK 
 • o Obowiązki administracyjne i informacyjne sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników 

3. Dokumentacja PPK

 • o Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK 
 • o Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
 • o Inne deklaracje i wnioski stosowane w PPK
 • o Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK

4. Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • o Zasady i instytucje inwestowania PPK 
 • o Zadania wyznaczonej instytucji finansowej 
 • o Koszty zarządzania PPK o Nadzór nad funkcjonowaniem PPK 
 • o Ewidencja PPK 
 • o Portal PPK

5. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie

 • o Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • o Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie 
 • o Skutki nakłaniania pracodawcy do rezygnacji z PPK 
 • o Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK
 • 5. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie

Metody szkoleniowe

 • wykład z prezentacją multimedialną
 • przykłady, wyliczenia
 • dyskusje

Termin i miejsce szkolenia

 • 17.02.2021 szkolenie online (10-13)
 • 09.03.2021, szkolenie online (10-13)
 • 14.04.2021, szkolenie online (10-13)
 • 19.05.2021, szkolenie online (10-13)
 • 21.06.2021, szkolenie online (10-13)

Cena szkolenia

290 PLN*/** cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

* Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły