Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Pracownicze plany kapitałowe - Nowość 2019

Pracownicze plany kapitałowe

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 roku.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac, księgowości i HR.

Program szkolenia

 1. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK
  • Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
  • Portal PPK – zasady funkcjonowania
  • Zakres obowiązywania PPK
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
  • Pracodawcy wchodzący w zakres PPK
  • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich
  • Czy osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą dobrowolnie wejść w PPK?
  • Zasada automatycznego podlegania PKK
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
  • Okresy składania oświadczeń
 3. Zasady stosowania PPK od 2019 rok
  • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
  • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
  • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
  • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości
  • Wyliczanie roczne pobranych składek
  • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
  • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego
 4. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
  • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
  • Wzór oświadczenia pracownika
  • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
  • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
  • Przykładowe wyliczenia emerytur
 5. Przepisy karne jakim może podlegać firma
 6. Harmonogramy wdrożenia PPK w organizacji
 7. PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice, dyskusja
  • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę
  • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników
  • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę
  • Funkcjonowanie wypłat z PPE
  • Skutki podatkowe rozliczania PPE
 8. Podsumowanie szkolenia- przygotowanie do wdrożenia

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 11.09.2019, Warszawa
 • 16.09.2019, Zielona Góra
 • 17.09.2019, Wrocław
 • 18.09.2019, Poznań
 • 19.09.2019, Katowice
 • 25.09.2019, Gdańsk
 • Cena szkolenia

  490 PLN*,

  Cena obejmuje:

  • wykłady i ćwiczenia
  • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • lunch, przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

  *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

  Promocja wakacyjna

  Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

   

  Informacje i zgłoszenia

  tel.: (22) 250 12 12
  fax: (22) 250 12 13
  infobiztech@infobiztech.pl

  Karta zgłoszenia na szkolenie

  Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

  Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu