Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Pracownicze plany kapitałowe - Nowość 2019

Pracownicze plany kapitałowe

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac, księgowości i HR.

Program szkolenia

 1. Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 2. Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych
 3. Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?
  • Przystąpienie, wystąpienie i wznowienie uczestnictwa w PPK – terminy i zasady
  • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
 4. Kto i ile wpłaca do Pracowniczych Planów Kapitałowych?
  • Wpłaty dokonywane do PPK - zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
  • Podstawa i metody naliczania PPK
  • Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
  • Podatki, ulgi, potrącenia w wpłatach na PPK
 5. Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
  • Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia; Wypłata transferowa, Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
  • Zwrot środków na wniosek pracownika
  • Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia, Wypłata środków zgromadzonych na PPK, Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
  • Czy można zgłosić członków rodziny do PPK?
 6. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste)
  • Podział środków w wyniku rozwodu
  • Dziedziczenie środków
 7. Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Podstawy prawne tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Osoby zatrudnione
 8. Prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników
  • Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
  • Zawieranie umów PPK
  • Umowa o zarządzenie PPK
  • Umowa o prowadzenie PPK
 9. Dokumentacja PPK
  • Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  • Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
  • Inne deklaracje i wnioski stosowane w PPK
  • Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK
 10. Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Zasady i instytucje inwestowania PPK
  • Zadania wyznaczonej instytucji finansowej
  • Koszty zarządzania PPK
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  • Ewidencja PPK
  • Portal PPK
 11. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie
  • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
  • Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
  • Skutki nakłaniania pracodawcy do rezygnacji z PPK
  • Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK
 12. Podsumowanie szkolenia- sesja pytań

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.09.2020, szkolenie online
 • 24.09.2020, Wrocław
 • 06.10.2020, szkolenie online
 • 14.10.2020, Wrocław
 • 14.10.2020, Warszawa
 • 21.10.2020, Poznań
 • 21.10.2020, szkolenie online
 • 17.11.2020, Katowice
 • 18.11.2020, Poznań
 • 19.11.2020, Wrocław
 • 23.11.2020, Warszawa
 • 24.11.2020, Gdańsk
 • 09.12.2020, Poznań
 • 17.12.2020, Wrocław
 • 21.12.2020, Warszawa
 • Cena szkolenia

  590 PLN*/**,

  Cena obejmuje:

  • udział w warsztacie
  • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • notes, długopis
  • przerwy kawowe, lunch
  • certyfikat uczestnictwa

  490 PLN*/**, cena szkolenia online

  Cena obejmuje:

  • udział w warsztacie online
  • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
  • możliwość zadawania pytań

  *Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

  **Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

  Informacje i zgłoszenia

  tel.: (22) 250 12 12
  fax: (22) 250 12 13
  infobiztech@infobiztech.pl

  Karta zgłoszenia na szkolenie

  Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

  Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu