Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie Pomiar efektywności procesów personalnych

Pomiar efektywności procesów personalnych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z miarami efektywności procesów personalnych.

Uczestnicy szkolenia poznają jak przy pomocy wskaźników stymulować rozwój pracowników, badać efektywność szkoleń, w których uczestniczą oraz jak wykorzystywać niezbędne narzędzia do planowania i zarządzania personelem.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR.

Program szkolenia

 1. Znaczenie planowanie zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach
 2. Modele zarządzania personalnego
  • MODEL SITA
  • MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO
  • MODEL MIESZANY
 3. Planowanie zatrudnienia
  • wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
  • kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
 4. Oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
 5. Wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej
 6. Analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego
 7. Stymulowanie rozwoju potencjału pracy- pomiar efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
  • model oceny skuteczności szkolenia wg Rae
  • ewaluacja szkoleń Model D. Kirkpatricka
  • model ROI (Return On Investment) Jacka J. Philipsa – zwrot z inwestycji szkoleniowych
 8. Jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem
  • stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
  • wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • wskaźniki rentowności zatrudnienia, etc.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu