Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Trzynaste pensje za 2018 rok

Trzynaste pensje za 2018 rok. Ustalanie uprawnień i obliczanie, orzecznictwo i urzędowe interpretacje.

Głównym celem szkolenia jest omówienie praktycznego naliczenia trzynastej pensji z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 2. Konsekwencje rozwiązania stosunku pracy: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki
 3. Wypłata „13” mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy
 4. Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego
 5. Obliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PRAKTYCE
  • Trzynastka a praca przez część roku
  • Praca na część etatu a wysokość trzynastki
  • Uzupełnienie etatu w innej placówce a wypłata trzynastki
 6. Składniki wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  • Wynagrodzenie zasadnicze
  • Wynagrodzenie za godziny; ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, nadgodziny
  • Jednorazowy dodatek uzupełniający
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie za czas choroby
  • Pozostałe składniki wynagrodzenia
  •  uwzględnianie dodatków specjalnych
  • naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika
 7. Terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 8. Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
 9. Trzynastka po zmarłym pracowniku
 10. Błędy w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 11. Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 12. Roszczenie pracownika o ustalenie i wypłatę trzynastki
 13. Orzecznictwo i wyjaśnienia dotyczące dodatkowego wynagrodzenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 18.02.2019, Warszawa
 • 19.02.2019, Katowice
 • 21.02.2019, Poznań
 • 22.02.2019, Wrocław
 • 26.02.2019, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły