Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Szkolnictwo wyższe w Polsce - uwarunkowania prawne

.

Program szkolenia

 1. Geneza reformy unormowań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce (m. in. krótka historia unormowań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce; Proces Boloński; planowane skutki reformy)
 2. Zmiany i nowości w obowiązującej siatce pojęciowej (m.in. formy studiów; poziomy kształcenia; obszar kształcenia; program kształcenia; Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; kwalifikacje; efekty kształcenia; profil kształcenia; nazewnictwo uczelni)
 3. Prawa i obowiązki uczelni (m. in. prowadzenie kształcenia i badań naukowych; nadawanie stopni naukowych i tytułu naukowego)
 4. Funkcjonowanie uczelni (m. in. statut; struktura, organa i unormowania wewnętrzne; spółka celowa; finansowanie)
 5. Pracownicy uczelni (m. in. stanowiska; formy zatrudnienia; pensum; minimum kadrowe i oświadczenie; centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych)
 6. Proces kształcenia (m. in. organizacja kształcenia; obszary kształcenia; kierunki studiów; profile i poziomy kształcenia; system ECTS)
 7. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – prawa i obowiązki (m. in. dostęp do studiów; stypendia i prawy socjalne; ogólnopolski wykaz studentów; dyplom; samorząd i organizacje)
 8. Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (m. in. skład; kompetencje).

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły