Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Szkolnictwo wyższe - sprawy studenckie i doktoranckie

Głównym celem szkolenia jest omówienie najnowszych regulacji w zakresie studiów i spraw studenckich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Program szkolenia

 1. Przepisy regulujące szkolnictwo wyższe
 2. Cele, założenia i zakres regulacji
 3. Obowiązki poszczególnych organów uczelni
 4. Uprawnienia do prowadzenia studiów
  • nowe definicje i uprawnienia do prowadzenia profili
  • efekty uczenia się – koncepcja, upranienia, realizacja
  • efekty „wzorcowe” i studia podyplomowe – zmiany
  • nowa „listakierunków” ministerialnie „sterowanych”
  • zmiany w zasadach dot. minimów kadrowych
  • studia prowadzone wspólnie
  • zaostrzone zasady „tracenia” i „odzyskiwania uprawnień”
 5. Istotne, wybrane obszary zmienianej praktyki:
  • nowa umowa ze studentem – nowe rygory
  • odpłatność za „drugi kierunek” - z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  • monitoring uczelniany – a minitoring „składek ZUS”
  • regulaminy studiów – poprawa błędów i uzupełnienia
  • praca dyplomowa -obowiązkowa i zdefiniowana ?
  • problem „systemów antyplagiatowych”
  • efekty uczenia się – weryfikacja i warunkowanie
  • skreślanie – zmienione przesłankowanie
  • rekrutacja - zmiany w limitowaniu i warunkowaniu
  • studia interdycyplinarne prowadzone wspólnie – nowe zasady
  • prawa studenta dla absolwenta – korekty
  • „odliczanie” ECTS – doprecyzowanie czy rewolucja
  • stypednia rektora – korekty
  • zmieniona „samodzielność finansowa”
  • zaświadczenie z MOPS – cd absurdu
 6. Nowe rozporządzenia - projekty zmian

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły