Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zasadami i metodami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do Głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 2. Podstawowa dokumentacja przy sporządzaniu sprawozdań
 3. Etapy tworzenia sprawozdania skonsolidowanego
 4. Przegląd metod i zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu o ustawę o rachunkowości
 5. Techniki i przykłady konsolidacji metodą pełną
 6. Konsolidacja metodą proporcjonalną - analiza przykładów
 7. Ujmowanie udziałów metodą praw własności
 8. Analiza różnic w zasadach sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i regulacji polskich

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły