Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Jak prawidłowo sporządzać pisma urzędowe?

Jak prawidłowo sporządzać pisma urzędowe?

.

Program szkolenia

 1. Usystematyzowanie wiedzy nt. charakterystyki pisma urzędowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Doskonalenie umiejętności językowych przygotowania pism urzędowych, w celu usprawnienia procesu komunikacji między organizacją a klientem zewnętrznym, niezbędny do budowania relacji
 3. Zastosowanie technik redakcji i edycji pisma w celu zwiększenia czytelności i przejrzystości pisma
 4. Obligatoryjne i dowolne formy graficzne oraz elementy odmiany i interpunkcji
 5. Rodzaje dokumentów, pism urzędowych i prawnych, korespondencja elektroniczna
 6. Ogólne omówienie redagowania pism urzędowych (części składowe pisma – styl, forma, treść stosowania skrótów)
 7. Rodzaje pism urzędowych
 8. Techniki redagowania pism urzędowych
 9. Poprawność językowa
 10. Przypomnienie podstawowych zasad z ortografii, interpunkcji i gramatyki
 11. Struktura pisma i standaryzacja tekstu (układ na stronie, czcionka)
 12. Savoir-vivre w korespondencji urzędowej (zwroty grzecznościowe)

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły