Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Finansowanie inwestycji z funduszy europejskich 2014-2020

Finansowanie inwestycji z funduszy europejskich 2014-2020

.

Program szkolenia

 • Omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania– określenie jakie są możliwości sfinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020:
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie
 • Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie
 • Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie,
 • Analiza planowanych źródeł finansowania
 • Przygotowanie budżetu projektu
 • Procedura oceny wniosku
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły