Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Egzekucja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w JST

Egzekucja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w JST

.

Program szkolenia

 1. Definicja należności publicznoprawnych w świetle przepisów prawa stanowiącego podstawę ich poboru
  • należności podatkowe
  • należności niepodatkowe
  • przedmiot regulacji ordynacji podatkowej
 2. Ustalenie wysokości należności jednostki
  • ewidencja księgowa
  • elementy kontroli finansowej (zarządczej) – problemy organizacyjne
  • kompetencje kontrolne głównego księgowego
 3. Ulga na złe długi z ustawy VAT 
  • nowe zasady stosowania ulgi za złe długi z ustawy VAT
  • zawiadomienie dłużnika w trybie administracyjnym, a ulga na złe długi
  • obowiązki dłużnika
  • czy można przywrócić termin do ulgi na złe długi
 4. Dochodzenie należności
  • w trybie administracyjnym
  • w trybie cywilnoprawnym
 5. Zasady stosowania egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych
 6. Stosowanie ulg w zapłacie należności
  • tryb podatkowy - Ordynacja podatkowa
  • ustawa o finansach publicznych
  • ulgi w zakresie należności cywilnoprawnych samorządów oraz ich jednostek
  • istotne zmiany zasad udzielania ulg
  • niepodatkowe należności publicznoprawne oraz należności z poręczeń i gwarancji
  • należności cywilnoprawne
  • problemy z ustaleniem zakresu podmiotowego należności obejmowanych uchwałą;
  • warunki i tryb udzielania ulgi stanowiącej pomoc publiczną
  • zasady umarzania należności w świetle odpowiedzialności kierownika
 7. Skutki zaniechania dochodzenia należności
  • z ustawy ordynacja podatkowa
  • z ustawy o finansach publicznych

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły