Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Delegowanie pracowników - ZMIANY

Oddelegowywanie pracowników - opodatkowanie, ubezpieczenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką oraz kontrowersyjnymi zmianami dotyczącymi oddelegowywania pracowników.

Program szkolenia

 1. Delegowania pracowników – kontrowersyjne zmiany
  • Delegowania pracowników zagranicę: w ramach usług, do partnerów z grupy kapitałowej,
   w ramach wykonywania tymczasowego zatrudnienia
  • Delegowanie a podróż służbowa
  • Dyrektywa UE 2018/947 oraz jej implementacja do polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
  • Warunkach pracy i płacy w Niemczech i Francji zgodne z dyrektywą
 2. Opodatkowanie pracowników delegowanych zagranicę
  • Zasady ustalania rezydencji podatkowej, w tym ośrodka interesów życiowych
  • Modele opodatkowania PIT polskich pracowników na przykładzie Niemiec (rodzaje i stawki podatków osobistych, deklaracje, terminy).
  • Metoda unikania podwójnego opodatkowania w UPO
  • Wyjątki
  • Opodatkowania w Polsce pracowników delegowanych zagranicę: pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania zagranicą, dodatków
  • Obowiązki polskich pracodawców wobec polskich urzędów skarbowych w związku z oddelegowaniem – składane deklaracje i informacje podatkowe
  • Obowiązki płatnika w Polsce i zagranicą związane z delegowaniem pracowników
  • Polityka wyrównania podatkowego
 3. Ubezpieczenia społeczne związane z delegowaniem pracowników zagranicę
  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych
  • Ograniczenia w delegowaniu polskich pracowników w ramach świadczenia usług do innych państw członkowskich
  • Projektowe zmiany do podstawowych dyrektyw dot. delegowania pracowników
  • Delegowanie pracownika za granicę a wykonywanie pracy przez pracownika w dwóch państwach
  • Ochrona zdrowia pracownika wykonującego pracę za granicą
 4. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi, przygotowanie do wdrożenia nabytych na szkoleniu praktyk do codziennej pracy

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 11.02.2021, szkolenie online
 • 23.02.2021, szkolenie online
 • 16.03.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

300 PLN*,

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT.


Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu