Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego

Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego

.

Program szkolenia

 1. Struktura organizacyjna i plany działania organizacji
 2. Kwalifikacje zawodowe w służbie cywilnej – opisy stanowisk
  • podstawowe wymagania
  • kwalifikacje wg. tabel zaszeregowań
 3. Dostosowywać obsadzanych stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji
 4. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
  • określenie drogi i kierunku awansu poszczególnych pracowników
  • kryteria
  • zarządzanie kompetencjami pracowników
 5. Pionowe i poziome ścieżki rozwoju
 6. Ścieżka rozwoju zawodowego jako jeden z elementów motywowania pozafinansowego
 7. Rozwój zawodowy pracowników
  • stwarzanie możliwości dalszej edukacji
  • budowanie ścieżek szkoleniowych
  • udzielanie urlopów na dokształcanie
  • pomoc w rozpoczęciu lub kontynuowaniu studiów
 8. Korzyści zarządzania kompetencjami dla organizacji
  • rozwój pracowników zgodny z założeniami organizacji
  • zapewnienie osób o właściwych kompetencjach na poszczególne stanowiska
  • wsparcie dotychczas funkcjonujących systemów zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, rozwój, ocena, ścieżki kariery) i ich powiązanie w jeden spójny system
  • zwiększenie wartości organizacji poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego
  • kształtowanie wizerunku organizacji
  • podstawa do podejmowania kluczowych decyzji i kształtowania strategii organizacji
  • zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników co oznacza wzrost wartości dodanej dla organizacji

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu