Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego

Rozwój pracowników - budowanie ścieżek rozwoju zawodowego

Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego w organizacji to jeden z kluczowych czynników decydujących o jej przyszłości. Trzeba zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i samorealizacji. Tylko w ten sposób organizacja może w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników.

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu planowania rozwoju pracownika
w organizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty budowania ścieżek rozwoju zawodowego
w organizacji.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne oraz pozostałych pracowników, którzy chcą przyczynić się do budowania ścieżek rozwoju zawodowego w organizacji.

Program szkolenia

 1. Struktura organizacyjna i plany działania organizacji
 2. Opisy stanowisk pracy
  • podstawowe wymagania
  • kwalifikacje
 3. Dostosowywać obsadzanych stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji
 4. Rozwój zawodowy pracowników
 5. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego - określenie drogi i kierunku awansu pracowników
 6. Kryteria przy tworzeniu ścieżki rozwoju zawodowego
  • określenie pożądanych kwalifikacji pracownika
  • doświadczenie zawodowe
  • wyniki osiągane w realizacji wcześniejszych zadań
 7. Pionowe i poziome ścieżki rozwoju
 8. Ścieżka rozwoju zawodowego jako jeden z elementów motywowania
 9. Tworzenie planu ścieżki kariery zawodowej
  • horyzont czasowy
  • stanowisko obecnie zajmowane
  • spis stanowisk, które pracownik może objąć w przyszłości
  • obecnie posiadane kwalifikacje
  • kwalifikacje niezbędne do wykonania pracy na określonym stanowisku
  • sposób zdobycia określonych kwalifikacji
 10. IPRZ – Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego – administracja publiczna
 11. Zarządzanie kompetencjami w organizacji
 12. System Oceny Okresowej Pracownika
 13. Programy TOP Talent
 14. Korzyści wynikające z funkcjonowania ścieżek zawodowych dla organizacji
  • rozwój pracowników zgodny z założeniami organizacji
  • zapewnienie osób o właściwych kompetencjach na poszczególne stanowiska
  • wsparcie dotychczas funkcjonujących systemów zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, rozwój, ocena) i ich powiązanie w jeden spójny system
  • zwiększenie wartości organizacji poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego
  • kształtowanie wizerunku organizacji
  • podstawa do podejmowania kluczowych decyzji i kształtowania strategii organizacji
  • zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników co oznacza wzrost wartości dodanej dla organizacji, efektywności pracy
  • większa lojalność pracowników
  • zatrzymanie pracownika w organizacji
 15. Podsumowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i przygotowanie do jej wdrożenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 12.06.2019, Wrocław
 • 14.06.2019, Poznań

Cena szkolenia

490 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego pracownika i jest finansowane ze środków publicznych (w co najmniej 70%) szkolenie zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu