Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów

.

Program szkolenia

  1. Kategorie dokumentacji: archiwalna/niearchiwalna
  2. Wyjaśnienie symboli archiwlanych A/B
  3. Sposób uporządkowania dokumentacji archiwalnej/nierachiwlanej kat. A, BE, B5
  4. Sposób postępowania z kategorią Bc
  5. Sposób oznaczania teczki aktowej
  6. Elementy spisu zdawczo - odbiorczego
  7. Elementyty spisu spraw
  8. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub ustania działalności Urzędu
  9. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi
  10. Informacje dot. obiegu dokumentów (poprawnym stosowaniu symboli klasyfikacyjnych) oraz ewidencji i rejestracji 

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły