Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Aktualności

Roczny wymiar czasu pracy w 2020 roku
W 2020 roku całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2024 godziny (253 dni x 8 godz.).
03.01.2020 08:20
więcej
 
Kalendarium 2020
Pobierz aktualne kalendarium
06.12.2019 09:20
więcej
 
OD ODO do RODO
RODO nakazuje, aby przedmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
25.05.2018 06:15
więcej
 
Uszczelnienie w systemie VAT
Kolejna zmiana jaka nas czeka dotyczy zakresu zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur.
05.03.2018 09:36
więcej
 
USTAWA o minimalnej stawce godzinowej
Od 1 stycznia 2017 roku osoby pracujące w oparciu o umowy zlecenia oraz samozatrudnieni, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa – 13 zł/godzinę (przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł.
18.08.2016 09:36
więcej
 
Obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy.
1 września 2016 roku wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy nakładająca na pracodawcę obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy.
17.08.2016 08:36
więcej
 
Polscy Pracodawcy coraz częściej zatrudniają obywateli Ukrainy.
Urząd do Spraw Cudzoziemców podał informacje, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce wzrosła ponad 60%.
16.08.2016 09:36
więcej
 
Obniżenie wieku emerytalnego
We wrześniu rozpoczną się w Sejmie prace nad prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego
10.08.2016 08:36
więcej
 
Najniższa emerytura zostanie ustawowo podniesiona do minimum 1000 zł
Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że w przyszłym roku najniższa emerytura zostanie ustawowo podniesiona do minimum 1000 zł.
02.08.2016 10:40
więcej
 
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 roku
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 roku nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku.
19.01.2016 08:36
więcej
 
Koniec gigantycznych odpraw członków zarządu spółek skarbu państwa
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być rozpatrywany projekt nowelizacji ustawy o PIT. Celem projektu jest ograniczenie odpraw członków zarządów spółek skarbu państwa.
23.11.2015 08:36
więcej
 
Dokumentacja pracownicza – zmiana przepisów od 2016 roku
Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem i ustaniem zatrudnienia.
21.08.2015 08:04
więcej
 
Nowe regulacje przy ustalaniu prawa do świadczeń od stycznia 2016 roku
Nowe regulacje przy ustalaniu prawa do świadczeń od stycznia 2016 roku - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks prac
17.08.2015 09:24
więcej
 
Nowelizacja ustawy o rachunkowości
Za kilka tygodni wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która dostosuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy. Na ułatwienia mogą liczyć małe firmy i niektóre organizacje pozarządowe.
12.08.2015 16:24
więcej
 
1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem dziecka
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał (5.08.2015) ustawę wprowadzającą świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem dziecka, np. studenci, uczniowie, osoby pracujące na umowy cywilnoprawne (jeśli od umowy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe) czy osoby bezrobotne.
05.08.2015 16:24
więcej