Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Zmiany w ozusowaniu umów zleceń 2015/2016

11.12.2014 08:15

Rozszerzenie obowiązku składkowego stało się faktem.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w grudniu 2014 roku nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od 1 stycznia 2015 r. oraz obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Główna zmiana przedmiotowej nowelizacji dotyczy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i polega na poszerzeniu kręgu osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych. Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji. Oskładkowanie dochodów członków rad nastąpi od 1 stycznia 2015 roku.

Od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

Nowelizacja normuje też sytuację rolników, którzy wykonując drobne zlecenia (np. na rzecz ochotniczej straży pożarnej) przeszli do ZUS. Od 2015 r. będą mogli równocześnie pozostać w KRUS i zachować ciągłość ubezpieczenia rolniczego, o ile umowa cywilna przewiduje wynagrodzenie nie przekraczające połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podpis Prezydenta kończy zatem dziewięciomiesięczną batalię w sprawie oskładkowania tzw. umów śmieciowych. Nie zamyka jednak tematu, gdyż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że kolejnym krokiem będzie ozusowanie zleceń w pełnej wysokości, a w późniejszym etapie również umów o dzieło.

O szczegółach możesz dowiedzieć się podczas szkolenia: Umowy zlecenie, umowy o dzieło, a umowy o pracę - najnowsze zmiany

Serdecznie zapraszamy

Wróć