Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 roku

19.01.2016 08:36

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 roku nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 5e ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016; Dz. U. z 2015 r. poz. 2199). Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze

Wróć