Aktualnie przeglądasz: Aktualność

USTAWA o minimalnej stawce godzinowej

18.08.2016 09:36

Od 1 stycznia 2017 roku osoby pracujące w oparciu o umowy zlecenia oraz samozatrudnieni, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa – 13 zł/godzinę (przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł.

Za naruszenie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej przewidziano kary od 1. do 30 tys. zł.

Ustawa likwiduje także możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy. Po zmianach wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

O szczegółach będzie można się dowiedzieć na szkoleniu PRAWO PRACY 2016 - Nowelizacja Kodeksu Pracy

Wróć