Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Polscy Pracodawcy coraz częściej zatrudniają obywateli Ukrainy.

16.08.2016 09:36

Urząd do Spraw Cudzoziemców podał informacje, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenie na pobyt czasowy lub stały) wzrosła o blisko 90 tys. osób (o 61 proc.) – ze 146 tys. do ponad 234 tys. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz. 

Zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce reguluje wiele przepisów różniących się od siebie w zależności od rodzaju obywatelstwa cudzoziemca, jak i jego sytuacji prawnej. Inne procedury dotyczą obywateli państw Unii Europejskiej, a inne obywateli państw pozostałych.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiedzą się Państwo jak zatrudnić cudzoziemca.

Wróć