Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Nowe ograniczenia związane z epidemią koronawirusa

01.04.2020 08:20

Nowe ograniczenia związane z epidemią koronawirusa

 - Liczba klientów w sklepach (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne. Jeśli w sklepie jest 2 kasy, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 6 klientów.

- Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane zostaną zamknięte w weekendy.

- Liczba klientów na targowiskach (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Jeśli na osiedlowym bazarze jest 10 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 30 klientów.

 

- Nowe zasady robienia zakupów (zaczyna obowiązywać od 2 kwietnia)

Wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich (w tym dla osób powyżej 65. roku życia)

 - Placówki pocztowe (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Wprowadzony zostaje limit i wynosi on 2 osoby na 1 okienko pocztowe. Jeśli w placówce jest 2 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 4 osób.

 - Zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami

- Zawieszenie rehabilitacji (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Zawieszane zostają zabiegi rehabilitacyjne i masaże– zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

 - Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe (zaczyna obowiązywać od 2 kwietnia)

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostaną zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia. Ograniczenie nie dotyczy osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

 - Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

 - Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne tj. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich

 - 2 metry – minimalna odległość między pieszymi (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 - Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (zaczyna obowiązywać od 2 kwietnia)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Wymóg zostaje rozszerzony na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

 - Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (zaczyna obowiązywać od 2 kwietnia)

Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

 - Urzędy na pracy zdalnej (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

 - Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia)

Rozszerzona zostaje liczba osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia.

Wróć