Aktualnie przeglądasz: Aktualność

COVID-19 - Obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy, a świadczenie chorobowe - wzór oświadczenia

17.03.2020 14:20

Wzór oświadczenia

Każda osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

Jeśli dana osoba jest objęta ubezpieczeniem chorobowym (umowa o pracę, zlecenie, czy prowadzi własną działalność gospodarczą) przysługuje jej świadczenie z tytułu choroby – wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

W celu uzyskania świadczenie, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy do swojego pracodawcy.

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować swojego pracodawcę.

Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Pobierz wzór oświadczenia

Wróć