Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Nowe regulacje przy ustalaniu prawa do świadczeń od stycznia 2016 roku

17.08.2015 09:24

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy wprowadzą wiele istotnych zmian, które zostaną szczegółowo omówione podczas eksperta z ZUS na szkoleniu: Zasiłki w praktyce.

Podczas szkolenia m.in.

Obowiązki płatnika składek w związku z nowymi przepisami, z terminem do 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:

 • wystawianie e-ZLA przez lekarza
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego przez pracodawcę (zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej, wydruk zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, zaświadczenie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego)
 • dokumenty do zasiłku chorobowego i opiekuńczego wypłacanego przez ZUS, przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS
 • obowiązki płatnika składek: posiadającego profil płatnika składek oraz nieposiadającego profilu płatnika składek
 • otrzymanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego i ewentualnie o wystawieniu nowego zaświadczenia lekarskiego

Nowe „formy” zaświadczeń lekarskich

 • zaświadczenie lekarskie elektroniczne (dokument elektroniczny)
 • wydruk zaświadczenia lekarskiego
 • zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Zmiany w zasiłku opiekuńczym wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r.

Zasiłek macierzyński – po zmianach

 • włączenie (likwidacja) urlopu dodatkowego do urlopu rodzicielskiego
 • możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko 6 lat
 • zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego do wykorzystania
 • dłuższy czas na złożenie wniosku o urlop rodzicielski
 • dłuższy urlop ojcowski
 • szczególne przypadki urlopu macierzyńskiego dla ojca
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek dla ojca gdy matka dziecka ubezpieczona lub nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

Wróć